YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

BERİŞ YETER,KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2018).  DİJİTAL BASKI TEKNOLOJİSİ VE GÜNÜMÜZ BASKIRESİM SANATINA ETKİLERİ / DIGITAL PRINTING TECHNOLOGY AND ITS EFFECTS ON CONTEMPORARY PRINTMAKING ART.  Yıldız Journal of Art and Design, 5(1), 48-62. (Yayın No: 4298437)

KAPLANOĞLU LÜTFÜ,DEMİREL MEHMET REMZİ (2018).  MODERN TOPLUM VE SANATINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ.  ATLAS JOURNAL, 4(9), 335-342. (Yayın No: 4597455)

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2016).  Avrupa Gözüyle Gravürlerde Oryantalist Türk Kadını İmajı.  Journal of Turkish Studies, 11(Volume 11 Issue 2), 629-629., Doi: 10.7827/TurkishStudies.9344 (Yayın No: 3249200

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

KAPLANOĞLU LÜTFÜ, VARGUN ÖZLEM (2016).  İSTANBUL KENT GRAVÜRLERİNE FARKLI BAKIŞLAR VE KENTSEL GÖSTERGELERİN YORUMU.  Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi(29), 47-75. (Kontrol No: 3249858

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2011).  Resimde Zaman ve Eşzamanlılık.  Atatürk Üniversitesi Sanat Dergisi(19), 65-74. (Kontrol No: 301903)

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2011).  KÂĞIT YÜZEYİNE UYGULANAN SANAT ESERLERİNDE KÂĞIDIN ÖNEMİ.  AKDENİZ SANAT DERGİSİ, 5(9), 46-59. (Kontrol No: 2487754

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2010).  SANATSAL BİR DEĞER OLARAK KOLAJ.  Atatürk Üniversitesi Sanat Dergisi(13), 97-104. (Kontrol No: 302170)

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2009).  PİCASSO NUN AVİGNONLU KIZLAR ADLI ESERİNDE BİÇİM İÇERİK İLİŞKİSİ.  Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi(23), 179-195. (Kontrol No: 302267)

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2008).  Duchamp’ın Yeşil kutusu ve Rönesansla İlişkisi.  Atatürk üniversitesi Sanat dergisi(14), 65-69. (Kontrol No: 302080)

 

Popüler dergilerde yayımlanan makaleler :

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2009).  Kübizm,Fütürizm ve Dada.  Artist Modern(08/2009), 52-57.

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2009).  Resim Yzı İlişkisi.  Artist Modern(06/09), 56-61.

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2009).  İspanya’xxnın Picasso üzerinde ki Etkisi.  Artist Modern(97), 50-56.KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2009).  Reşat Başar’xxın Yeni İkonaları.  Artist Moden(05/09), 34-38

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2008).  Hız ve Devinim Resimleriyle Mustafa Albayrak.  Artist Moden(95), 36-42

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2008).  Cezanne: Alman İdealist Felsefesi, Bilimsel Gelişmeler ve Kübizm.  Artist Modern(92), 94-98.

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2008).  Afrika Sanatı, Picasso’xxda ki Etkisi.  Artist Modern(90), 64-68.

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2008).  20.YÜZYIL BAŞINDA  Sanatçı, Sanat Yapıtı ve Sanat Nesnesinin Başkalaşımı.  ARTİST MODERN(87), 44-48.

 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

Gravürlerle Erzurum (2010)., KÜÇÜKÖNER MUSTAFA,KAPLANOĞLU LÜTFÜ,  Atatürk Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 146, ISBN:9789290630753,

 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

Güncellenen imgeler Babil, Bölüm adı:(Mustafa Küküköner’in resimlerinde Babil Güncellemeleri) (2013)., KÜÇÜKÖNER MUSTAFA,KAPLANOĞLU LÜTFÜ,  Atatürk Üniveristesi Yayınları 1028, Editör:mustafa küçüköner, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 176, ISBN:978-975-442-445-4

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

DEMİREL MEHMET REMZİ,KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2018).  RENE MAGRITTE ve DÜŞÜNCE: IŞIĞIN İMPARATORLUĞU II ÖRNEĞİ.  V. ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU, 120-128., Doi: 2018 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(

AKBAHARER ARSLAN İREM,KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2018).  Fantastik Düş Gücü Bağlamında Roland Topor’xxun İ̇llüstrasyonları.  5. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu 25-27 Ekim 2018İstanbul, 33-33. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum

KAPLANOĞLU LÜTFÜ,ZOR ZÜLEYHA (2018).  21. YÜZYILDA TÜRK SANATI: MESELELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.  21. YÜZYILDA TÜRK SANATI: MESELELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMilletlerarası Sempozyum-Sergi-Konser-Çalıştay, 157-164. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Aydoğan Derya,KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2018).  KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE YAŞATILMASI BAĞLAMINDA ENGRAVİST PROJESİ.  III. ULUSLARARASIAKDENİZSANATSEMPOZYUMU, 67-74. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

BİLSEL ÇAĞATAY,KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2018).  GRAVÜR SANATINDAKULLANILAN PROGRAM VETEKNOLOJİLERİNSANATÇILARA GETİRDİĞİOLANAKLARIN İNCELENMESİ.  ICUHTA  uluslararası yüksek teknoloji kullanımı kongresi, 70-78., Doi: 2018 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum

Aydoğan Derya,KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2018).  SERGİLERDE SANAL GERÇEKLİK OLGUSU.  I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s o n T u r k i s h G e o g r a p h y S o c i a l S c i e n c e s R e s e a r c h I I -, 489-497., Doi: ISBN: 978-605-4931-66-8 (PDF) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2018).  SANATTA DİNE DAYANDIRILAN KAVRAM PROBLEMLERİ: İSLAM SANATI KAVRAMI.  I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s o n T u r k i s h G e o g r a p h y S o c i a lS c i e n c e s R e s e a r c h I I -, 337-345. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(

KAPLANOĞLU LÜTFÜ,ÇALIK GÜNGÖR NURAN (2018).  XIX. YY. OSMANLI SARAY GRAVÜRLERİNDE ORYANTALİZM: TOPKAPISARAYI ANTOINE- IGNACE MELLING I. VE II. AVLU ÖRNEKLERİXIX. YY. OSMANLI SARAY GRAVÜRLERİNDE ORYANTALİZM: TOPKAPISARAYI ANTOINE- IGNACE MELLING I. VE II. AVLU ÖRNEKLERİ.  I. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu, 165-172. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

KAPLANOĞLU LÜTFÜ,Saraç Hanifi,ALACALI NİL (2016).  production and application of decorative paints containing rust in art.  6.INTERNATIONAL PAINT RAW MATERİALS CONSTRUCTION CHEMİCALSÇ ADHESIVES AND RAW METARIALSÇ LABORATORY AND EQUIPMENTS EXHIBITION AND CONGRESS

Jorayev özlem Erzurumlu,KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2016).  William Henry Bartlett in İstanbul Gravürlerinde Giyim Kuşam   The Clothing and Finery on The William Bartlett s Istanbul Engravings.  Uluslararası İstanbul Gravürleri Sempozyumu, 1(1), 172-182. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3250190)

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2011).  Türk ve Avrupa  Resim Sanatının Dördüncü Boyut Açısından Karşılaştırılması.  İnternational Art Symposium (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2011).  Türk ve Dünya Sanatında Hayvanlarda Görülen Halelerin Karşılaştırılması.  İFAS IULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2011).  Plastik Sanatlarda Kullanılan Hale nin Kültürel Etkileşim Açısından önemi ve Dünya Sanatındaki yeri.  Odessa Sanat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2010).  Gravür sanat ve Ağrı ili için tanıtım  reklam ve belgeler açısından önemi.  nuhun gemisi sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:300941)