Prof. Dr. Lütfü KAPLANOĞLU

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: : LÜTFÜ KAPLANOĞLU

Doğum Tarihi: 1973 ERZURUM

 

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Resim Atatürk Üniversitesi 1998
Y. Lisans Resim Atatürk Üniversitesi 2001
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Sanat Tarihi/ Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Bölümü Atatürk Üniversitesi 2008

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

‘Resimde Çıkış Noktaları’    Doç. Mehmet KAVUKÇU

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

‘Özne Nesne İlişkisi Bağlamında Kübizm, Fütürizm ve Dada’

Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN, Yrd. Doç. Fevziye Eyigör PELİKOĞLU.

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Ar.Gör. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 1998-2008
Dr.Ar.Gör. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 2008-2009
Yar. Doç. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 2009-2011
Doçent Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 2012
Doçent Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi /İletişim Tasarımı Bölümü 2012
Doçent Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Bileşik Sanatlar Bölümü 2014
Profesör Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Bileşik Sanatlar Bölümü 2022

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

1-      KARAGÖL AYNUR, (2018). İnteraktif medya ile yapılan PR yöntemlerinin bir prototip olarak Kariye Müzesi’nde uygulama önerileri, Yıldız Teknik Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı

 

2-      ZOR ZÜLEYHA, (2016). Nakkaş Nakşi’nin minyatürlerinde görünen perspektif arayışları, Atatürk Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü->Resim Anabilim Dalı

 

3-      ÖNEL VEDAT, (2016). Grafik tasarımda subliminal yöntemler, Atatürk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Resim Anasanat Dalı

 

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

1-    DEMİREL MEHMET REMZİ, (2019). 20. YÜZYIL VE SONRASI TOPLUMSAL DEĞİŞİMLERİN SANATTAKİ YANSIMALARI, Yıldız Teknik Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı

2-    Meher BAYRAMOV,  20. Yüzyıl Türk Resim Sanatında  Geleneksel Türk El Sanat Örneklerinin  Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı 2013.

Projelerde Yaptığı Görevler :

1-      Orta Asya dan Anadolu ya Türk Halı ve Düz Dokumalarında Yer Alan Motifleri Tespit ederek Modern Sanat Anlayışı içinde Yeniden tasarlanıp Dokunulması ve Günümüze Kazandırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü,  13/12/2012 – 13/12/2013 (ULUSAL)

2-      Engravist Uluslararası İstanbul Gravür Workshop ve Sergisi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü: KAPLANOĞLU Lütfü, Araştırmacı: HAŞILOĞLU Mehmet Ferruh ,Araştırmacı: AKDAĞLI Serpil, Proje Koordinatör Yrd.: BİLSEL Çağatay, 15/06/2017 – 08/06/2018 (ULUSAL)

3-      İnteraktif Medya Tasarımı İşkolunun Sektör Analizi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: KAPLANOĞLU Lütfü, 03/03/2015 – 03/03/2018 (ULUSAL)

4-      Proje Koordinatörü: KAPLANOĞLU Lütfü, Danışman: BİLSEL Çağatay,  Kültür ve Turizm Bakanlığı Gençdes, , 21/08/2017 – 05/10/2017 (ULUSLARARASI)

5-      Yıldız Teknik Üniversitesi Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, , 15/10/2015 – 14/10/2016 (ULUSAL)

6-      ENGRAVİST, Sanatsal Etkinlikler Buluşması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü: KAPLANOĞLU Lütfü, Araştırmacı: CEMELELİOĞLU ALTIN Nur, , 01/11/2015 – 31/05/2016 (ULUSAL)

7-       Üç Boyutlu Farkındalık, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi ise), , 01/01/2015 – 27/11/2015 (ULUSAL)

8-      Erzurum ve Çevresinde Bulunan Halı ve Düz Dokumaları Tespit Ederek Kayıt Altına Alınması ve Yeniden Tasarlanıp Dokutularak Günümüze Kazandırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 12/07/2013 – 12/07/2015 (ULUSAL)

9-      Ahlat Gravürleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: KAPLANOĞLU Lütfü, 13/10/2011 – 10/10/2013 (ULUSAL)

10-  Gravürlerle Ani Harabeleri Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 13/04/2007 – 15/04/2010 (ULUSAL)

11-  Erzurum Gravürleri Kataloğu Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 15/10/2009 – 11/11/2010 (ULUSAL)

12-  Erzurum Gravürleri Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: KÜÇÜKÖNER Mustafa, Proje Koordinatörü: KAPLANOĞLU Lütfü,  12/10/2006 – 16/10/2009 (ULUSAL)

13-  Atık Nesnelerin Sanat Nesnesine Dönüştürülmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: KAPLANOĞLU Lütfü, 13/11/2008 – 10/11/2011 (ULUSAL)

14-  Modern Baskı Teknikleriyle Erzurum Resimleri Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: KAPLANOĞLU Lütfü, 10/10/2013 – 12/12/2013 (ULUSAL)

15-  ”Uluslararası Engravist İstanbul Gravür Workshopları ve Sergisi”, Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Proje Koordinatörü: KAPLANOĞLU LÜTFÜ, Danışman: BİLSEL ÇAĞATAY,  Kültür ve Turizm Bakanlığı Gençdes, , 21/08/2017 – 05/10/2017 (ULUSLARARASI)

16-  Uluslararası Engravist Sempozyumu Çalıştayı ve Sergisi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü,  09/02/2016 – 05/06/2016 (ULUSAL)

İdari Görevler :

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve tasarım Fakültesi Farabi Kordinatörü 2019

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı 2014

Atatürk Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu üyesi 2013

Atatürk Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim kurulu üyesi 2013

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Ödüller :

Mansiyon, Blaton Slazon, Sanat Ödülü 2016

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2017-2018 Güz  Uygulama-Plastik Sanatlar 1  08:00 – 11:50 2
 Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans) 09:00 – 11:50 2
Yüksek Lisans Tezi 08:00 – 08:50 2
Doktora Tezi 09:00 – 09:50 5
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora) 09:00 13:50 5
Sanat ve Tasarım Doktora Proje 08:00 – 10:50 4
Gravür 11:00 – 13:50 4
İlkbahar Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans) 09:00 – 11:50 2
Yüksek Lisans Tezi 08:00 – 08:50 2
Doktora Tezi 09:00 – 09:50 5
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora) 09:00 – 13:50 5
Sanat ve Tasarım Doktora Proje 08:00 – 10:50 2

Gravür

 

11:00 – 13:50 4

Uygulama-Plastik Sanatlar 2

 

14:00 – 17:50 5
2018-2019 Güz

Uygulama-Plastik Sanatlar 1

 

08:00 – 11:50 2
Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans) 09:00 – 11:50 09:00 – 11:50 2
Yüksek Lisans Tezi 08:00 – 08:50 2
Doktora Tezi 09:00 – 09:50 5
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora) 09:00 – 13:50 5
Sanat ve Tasarım Doktora Proje 08:00 – 10:50 4
Gravür 11:00 – 13:50 4
İlkbahar Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans) 09:00 – 11:50 2
Yüksek Lisans Tezi 08:00 – 08:50 2
Doktora Tezi 09:00 – 09:50 5
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora) 09:00 – 13:50 5
Sanat ve Tasarım Doktora Proje 08:00 – 10:50 2

Gravür

 

11:00 – 13:50 4

Uygulama-Plastik Sanatlar 2

 

14:00 – 17:50 5

 

Patentler

1. ENGRAVİST (2017), Patent No: 2017 46646
Patent Başvuru Sahipleri: Lütfü KAPLANOĞLU, Patent Buluş Sahipleri: Lütfü KAPLANOĞLU

ESERLER

 

 • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

BERİŞ Yeter, KAPLANOĞLU Lütfü (2018).  Dijital Baskı Teknolojisi ve Günümüz Baskıresim Sanatına Etkileri / Digital Printing Technology and Its Effects on Contemporary Printmaking Art.  Yıldız Journal of Art and Design, 5(1), 48-62. (Yayın No: 4298437)
A1.

 

KAPLANOĞLU Lütfü, DEMİREL Mehmet Remzi (2018).  Modern Toplum ve Sanatına Eleştirel Bir Bakış.  Atlas Journal, 4(9), 335-342. (Yayın No: 4597455)
A2.

 

A3. BİLSEL Çağatay, KAPLANOĞLU Lütfü (2018).  Gravür Sanatında Kullanılan Program ve Teknolojilerin Sanatçılara Getirdiği Olanakların İncelenmesi.  ICUHTA 2018: International Congress of Usage of High Technology in Arts (Yayın No: 4748284)

 

A4. KAPLANOĞLU Lütfü (2016). Avrupa Gözüyle Gravürlerde Oryantalist Türk Kadını İmajı. Journal of Turkish Studies, 11(Volume 11 Issue 2), 629-629., Doi: 10.7827/TurkishStudies.9344

(Yayın No: 3249200)  

 

 

A5. KAPLANOĞLU Lütfü, VARGUN Özlem (2016).  İstanbul Kent Gravürlerine Farklı Bakışlar ve Kentsel Göstergelerin Yorumu.  Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi(29), 47-75. (Kontrol No: 3249858)

 

 

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

DEMİREL Mehmet Remzi, KAPLANOĞLU Lütfü (2018).  Rene Magritte ve Düşünce: Işığın İmparatorluğu II Örneği.  V. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, 120-128., Doi: 2018 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4597356)
1.

 

 

 

AKBAHARER ARSLAN İrem, KAPLANOĞLU Lütfü (2018).  Fantastik Düş Gücü Bağlamında Roland Topor’xxun İ̇llüstrasyonları.  5. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu 25-27 Ekim 2018İstanbul, 33-33. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4604090)
2.

 

KAPLANOĞLU Lütfü, ZOR Züleyha (2018).  21. Yüzyılda Türk Sanatı: Meseleler ve Çözüm Önerileri.  21. Yüzyılda Türk Sanatı: Meseleler ve Çözüm Önerileri Milletlerarası Sempozyum-Sergi-Konser-Çalıştay, 157-164. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4604062)
3.

 

AYDOĞAN Derya, KAPLANOĞLU Lütfü (2018).  Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Bağlamında Engravist Projesi.  III. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu, 67-74. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4646308)
4.

 

BİLSEL Çağatay, KAPLANOĞLU Lütfü (2018).  Gravür Sanatında Kullanılan Program ve  Teknolojilerin Sanatçılara Getirdiği Olanakların İncelenmesi.  ICUHTA  uluslararası yüksek teknoloji kullanımı kongresi, 70-78., Doi: 2018 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4597276)
5.

 

AYDOĞAN Derya, KAPLANOĞLU Lütfü (2018).  Sergilerde Sanal Gerçeklik Olgusu. I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s o n T u r k i s h G e o g r a p h y S o c i a lS c i e n c e s R e s e a r c h I I -, 489-497., Doi: ISBN: 978-605-4931-66-8 (PDF) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4596968)
6.

 

KAPLANOĞLU Lütfü (2018). Sanatta Dine Dayandırılan Kavram Problemleri: İslam Sanatı Kavramı.  I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s o n T u r k i s h G e o g r a p h y S o c i a l S c i e n c e s R e s e a r c h I I -, 337-345. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4596918)
7.

 

 

 

 

KAPLANOĞLU Lütfü, ÇALIK GÜNGÖR Nuran (2018).  XIX. YY. Osmanlı Saray Gravürlerinde Oryantalizm: Topkapı Sarayı Antoine- Ignace Melling I. ve II. Avlu Örnekleri XIX. YY. Osmanlı Saray Gravürlerinde Oryantalizm: Topkapı Sarayı Antoine- Ignace Melling I. ve II. Avlu Örnekleri.  I. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu, 165-172. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4596753)
8.

 

 

KAPLANOĞLU Lütfü, SARAÇ Hanifi, ALACALI Nil (2016).  Production and application of decorative paints containing rust in art.  6.International Paint Raw Materials Construction Chemicals Ç Adhesives And Raw Metarial Ç Laboratory And Equıpments Exhibition And Congress (/)(Yayın No:3250606)
9.

 

Jorayev özlem Erzurumlu, KAPLANOĞLU Lütfü and Finery on The William Bartlett s Istanbul Engravings.  Uluslararası İstanbul Gravürleri Sempozyumu, 1(1), 172-182. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3250190)
10.

 

KAPLANOĞLU Lütfü(2011).  Türk ve Avrupa  Resim Sanatının Dördüncü Boyut Açısından Karşılaştırılması. İnternational Art Symposium (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2487104)
11.

 

KAPLANOĞLU Lütfü (2011). Türk ve Dünya Sanatında Hayvanlarda Görülen Halelerin Karşılaştırılması. İFAS Uluslararası Sanat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2487183)
12.

 

KAPLANOĞLU Lütfü (2011).  Plastik Sanatlarda Kullanılan Hale’nin Kültürel Etkileşim Açısından Önemi ve Dünya Sanatındaki Yeri. Odessa Sanat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:300669)
13.

 

KAPLANOĞLU Lütfü (2010).  Gravür sanat ve Ağrı ili için tanıtım reklam ve belgeler açısından önemi. Nuh’un gemisi sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:300941)
14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler :

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

Gravürlerle Erzurum (2010)., KÜÇÜKÖNER Mustafa, KAPLANOĞLU Lütfü,  Atatürk Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 146, ISBN:9789290630753, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 4751249)
1.

 

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler :

 

Engravist Sergi Kataloğu, Bölüm adı: (Fotoğraflar) (2017)., KAPLANOĞLU Lütfü, ÇOŞKUN İsmail,  Engravist, Editör: Lütfü Kaplanoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 96, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3921383)
1.

 

Güncellenen imgeler Babil, Bölüm adı:(Mustafa Küküköner’in resimlerinde Babil Güncellemeleri) (2013)., KÜÇÜKÖNER Mustafa, KAPLANOĞLU Lütfü,  Atatürk Üniveristesi Yayınları 1028, Editör: Mustafa Küçüköner, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 176, ISBN:978-975-442-445-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4647971)
2.
 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.1. KAPLANOĞLU LÜTFÜ, VARGUN ÖZLEM (2016).  “İstanbul Kent Gravürlerine Farklı Bakışlar ve Kentsel Göstergelerin Yorumu”,  Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi(29), 47-75. (Kontrol No: 3249858)

D.2. KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2011).  “Kâğıt Yüzeyine Uygulanan Sanat Eserlerinde Kâğıdın Önemi”,  Akdeniz Sanat Dergisi, 5(9), 46-59. (Kontrol No: 2487754)

D.3. Lütfü KAPLANOĞLU, “Resimde Zaman ve Eşzamanlılık”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi (ISI) , ss.65-73., 2011.

D.4. KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2010).  “Sanatsal Bir Değer Olarak Kolaj”, Atatürk Üniversitesi Sanat Dergisi(13), 97-104. (Kontrol No: 302170)

D.5. Lütfü KAPLANOĞLU, “Picasso’nun Avignon’lu Kızlar Adlı Eserinde Biçim İçerik”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi (ISI) ,ss. 179-195, 2009.

 

D.6. Lütfü KAPLANOĞLU, “Duchamp’ın  “Yeşil Kutu”su ve Rönesans’la İlişkisi”Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi ,ss. 65-69, 2008.

 

D.7.  Lütfü KAPLANOĞLU, “Sanatsal Bir Değer Olarak Kolaj”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, ss. 97-104, 2008.

 

 

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

 1. Popüler Sanat Dergilerinde Yayımlanan Makaleler

F1. Lütfü KAPLANOĞLU, ‘XX. Yüzyılın Başında Sanatçı, Sanat Yapıtı ve Sanat Nesnesinin Başkalaşımı’, Artist Modern, Sayı 03/87, ss.44-48, Mart 2008.

F2. Lütfü KAPLANOĞLU, ‘Afrika Sanatı, Büyü ve Picasso’daki Etkisi’,  Artist Modern, Sayı 06/90, , ss.64-68, Haziran 2008.

F3. Lütfü KAPLANOĞLU, ‘Cezanne:Alman İdealist Felsefesi, Bilimsel Gelişmeler ve Kübizm’, Artist Modern, Sayı 08/92, ss.94-99, Eylül 2008.

F4. Lütfü KAPLANOĞLU, ‘Hız ve Devinim Resimleriyle Mustafa Albayrak’, Artist Modern, Sayı 12/95, ss.36-42, Aralık 2008.

F5. Lütfü KAPLANOĞLU, ‘İspanya’nın Picasso ve Kübizm Üzerindeki Etkisi’, Artist Modern, Sayı 02/03/97, ss.50-56, Mart 2009.

F6. Lütfü KAPLANOĞLU, ‘Reşat Başar’ın Yeni İkonaları’, Artist Modern, Sayı 04/98, ss.34-38, Mayıs 2009.

F7. Lütfü KAPLANOĞLU, ‘Resim Metin (Yazı) İlişkisi’, Artist Modern, Sayı 06/09, ss.56-64, Haziran 2009.

F8. Lütfü KAPLANOĞLU,  ‘Kübizm, Fütürizm ve Dada’nın Bileşenleri’, Artist Modern, Sayı 08/ ss.52-58, Eylül 2009.

 

 

 

 1. Diğer yayınlar :

(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)

 

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2009).  Kübizm,Fütürizm ve Dada.  Artist Modern(08/2009), 52-57. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4669099)
1.

 

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2009).  Resim Yzı İlişkisi.  Artist Modern(06/09), 56-61. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4669048)
2.

 

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2009).  Reşat Başar’xxın Yeni İkonaları.  Artist Moden(05/09), 34-38. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4668970)
3.

 

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2009).  İspanya’xxnın Picasso üzerinde ki Etkisi.  Artist Modern(97), 50-56. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4668893)
4.

 

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2008).  Hız ve Devinim Resimleriyle Mustafa Albayrak.  Artist Moden(95), 36-42. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4668804)
5.

 

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2008).  Cezanne: Alman İdealist Felsefesi, Bilimsel Gelişmeler ve Kübizm.  Artist Modern(92), 94-98. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4668753)
6.

 

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2008).  Afrika Sanatı, Picasso’xxda ki Etkisi.  Artist Modern(90), 64-68. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4668574)
7.

 

KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2008).  20.YÜZYIL BAŞINDA  Sanatçı, Sanat Yapıtı ve Sanat Nesnesinin Başkalaşımı.  ARTİST MODERN(87), 44-48. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4668436)
8.

 

 

G1. G.Konferanslar, Paneller

G1‘Gravür ve Ex Libris’ Workshop, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, SİVAS. 2009.

G2 Panel: Türkiye’de Sanat Sorunsalı, Akdeniz Üniversitesi G.S.F ANTALYA

G3 Bienal/Treanal: V. Balaton, Szalon 2016 Vonyar Cvas Hegy Hungary, Budapeste/MACARISTAN, 2016

 

 

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma Notu vb.

Derleme Makale, KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2009).  Kübizm,Fütürizm ve Dada.  Artist Modern(08/2009), 52-57. (Yayın No: 4669099)
1.

 

Derleme Makale, KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2009).  Resim Yzı İlişkisi.  Artist Modern(06/09), 56-61. (Yayın No: 4669048)
2.

 

Derleme Makale, KAPLANOĞLU LÜTFÜ (2008).  Cezanne: Alman İdealist Felsefesi, Bilimsel Gelişmeler ve Kübizm.  Artist Modern(92), 94-98. (Yayın No: 4668753)
3.

 

 

Tasarım

 

1. Eyüp Belediyesi Eyyubilik Belgesi Tasarımı, lütfü kaplanoğlu, Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje), 11.05.2016 -01.12.2016

 

 

 

 

H Sanatsal Faaliyetler  :

 

H1 Uluslararası  Kişisel Sergiler

H1.1  Peaceful Coexsistance, The Arts Project. London Ontorio/ KANADA,  2012

H1.2  Printmaking Painting, Square Gallery Toronto /KANADA,  2012

H1.3 Anatolien Exhibition, Gallerie Osremhuset Kopenhag, DANİMARKA, 2012.

H1.4 Penguin Gallery Malaga İSPANYA, 2013

 

H2 Uluslararası Karma Sergiler

H2.1- II. Türk Dünyası Sanatçıları Resim Sergisi, ISPARTA, ANKARA, 2001

H2.2- II. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sem. Sergisi, Doğu Beyazıt, AĞRI, 2008.

H2.3- 2011’e Doğru Uluslararası Sanat Buluşması, G. S. F. Sergi Salonu, ERZURUM, 2009.

H2.4- l. Uluslararası IFAS Sanat Sempozyumu Sergisi Konya/TURKEY, 2011.

H2.5- I. Uluslararası Sanat Sempozyumu Sergisi, Doğu – Batı Sanatları Müzesi Odessa /UKRAYNA, 2011.

H2.6- Basri Erdem Baskıresim Koleksiyonu Sergisi, B.Ş.B.Sanat Galerisi ERZURUM, 2011.

H2.7- Labirent Sergisi, Özel Zağrafyon Rum Lisesi İstanbul, 2012

H2.8- Peaceful Coexsistance, The Arts Project. London Ontorio/ KANADA,  2012

H2.9- Winds Art Grup Sergisi, Küçükçekmece/ İSTANBUL 2013.

H2.10- Inter Art Batumi  Art Festival, Batum /GEORGIA, 2012

H2.11- 1st International Art Symposium Exhibition, Nish/SIRBISTAN, 2016

H2.12- I.Internationali Alanya Culture and Art Days, Antalya/TÜRKIYE, 2016

H2.13- Uluslararası İstanbul Gravürleri Sergisi, Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi, İSTANBUL, 2016

H2.14 V. Balaton, Szalon 2016 Vonyar Cvas Hegy Hungary, Budapeste/MACARISTAN, 2016

H2.15- Resim Sergisi, Kaptan Hotel Alanya, 2016

H2.16- Uluslararası İstanbul Gravürleri Sergisi, Yüksel Sabancı Kültür Merkezi, İSTANBUL, 2016

H2.17- Uluslararası Baskı Resim Sergisi, A Atölye Galeri, İSTANBUL, 2017

H2.18- Uluslararası İstanbul Engravist Baskıresim Etkinlikleri Sergisi, TRUMP Gallery Mecidiyeköy İSTANBUL, 2017

H2.19- “a small graphic salon 4th edition”, Sofya Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü,

BULGARISTAN, 2018

H2.20Uluslararası Baskı Resim Sergisi, A Atölye Galeri, Beyoğlu/ İSTANBUL, 2018

H2.21- Uluslararası Engravist Baskıresim Sergisi, Y.T.Ü. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İSTANBUL, 2018

H2.22- Uluslararası  Engravist Kültürel  Miras Gravür Etkinlikleri, YTÜ STFAK, 2018

 

İ. Ulusal   Sergiler

 

 1. Ulusal  Kişisel Sergiler
 2. 1. Vehip Atalay Sanat Galerisi, ERZURUM,
 3. Mazhar Zorlu Sanat Galerisi, İZMİR, 1998.
 4. 3. Royal Resort,  Kemer/ ANTALYA,
 5. 4. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, ERZURUM,
 6. Doğu-Batı Sentezi’ Çifte Minareli Medrese ERZURUM,2011.
 7. 6.  Syntesis Basın Müzesi, İSTANBUL,
 8. 7. ‘Sır’ Resim Sergisi, Dks GalleryİSTANBUL, 2013.
 9. Araf’ta Üç Bakış Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi İSTANBUL, 2014.

Giz, Poppy Gallery,Eyüp, İSTANBUL, 2016

10 Arf, Gravür Sergisi, Mod-Ada Sanat Galerisi Kadıköy İSTANBUL, 2017

11  ‘Hittite’ Codes,Resim ve Gravür Sergisi, Galeri Mod, Kadıköy İSTANBUL, 2018

 

 

İ.2 Grup Karma  Sergiler

İ2.1- Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, ERZURUM, 1995.

İ2.2- Güzel Sanatlar Galerisi, ERZURUM, 1996.

İ2.3- Açık Hava Resim Sergisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ERZURUM, 1997.

İ2.4- Karma Resim Sergisi, Güzel Sanatlar Galerisi, ERZURUM, 1997.

İ2.5- Karma Özgün Baskı Resim Sergisi, Atatürk Ünv. Sanat Galerisi, ERZURUM, 1998.

İ2.6- Atatürk Ünv. G. S. F. Resim Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, Kültür Sitesi Sergi

Salonu, ERZURUM, 1999.

İ2.7- Uluslararası Genç Etkinlik IV, Tüyap, İSTANBUL, 1999

İ2.8-Kosova’ya Destek Sergisi, Atatürk Ünv. Sanat Galerisi, ERZURUM, 1999.

İ2.9-İki Bin Metreden Espas Resim Sergisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

Sergi Salonu, İSTANBUL, 2000.

İ2.10-  II. Antalya Resim Festivali Resim Sergisi, ANTALYA, 2003.

İ2.11- İster Uzak İster Yakın Buluşma 3 Resim Sergisi, Atatürk Ünv. Sanat Galerisi,

ERZURUM, 2003.

İ2.12-  Küçük Öyküler Resim Sergisi, Atatürk Ünv. Sanat Galerisi, ERZURUM, 2004.

İ2.13-  Karma Sergi, Yakutiye Medresesi, ERZURUM, 2005.

İ2.14-   Müzeye Doğru İlk Adım Sergisi, G. S. F. Sergi Salonu, ERZURUM, 2005.

İ2.15-  2. ÖYP Üniversiteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma sergisi, Selçuk Üniversitesi

 1. Demirel Kültür Merkezi, KONYA, 2005.

İ2.16-  Erzurum Gravürleri Sergisi, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sanat Evi, BURSA, 2006.

İ2.17-  3. ÖYP Üniversiteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri Sergisi, Erciyes Üniversitesi, Zafer

Bayburtluoğlu Resim Galerisi, KAYSERİ, 2006.

İ2.18-  Erzurum Gravürleri Sergisi, Çifte Minareli Medrese, ERZURUM, 2006.

İ2.19-  Vakıflar Haftası Karma Sergi, Yakutiye Medresesi, ERZURUM, 2006.

İ2.20-  İster  Buluşma, Marmara ve Atatürk Ünv. G. S. F. Resim Bölümü Öğr. Elm. ve

Öğrencileri Karma Sergisi, G. S. F. Sergi Salonu, ERZURUM, 2006.

İ2.21- Sanat/Mekân Karma Sergi, TRABZON, 2006.

İ2.22- Yaz Şenlikleri ve Festivalleri Karma Sergisi, MUĞLA, 2006.

İ2.23- Gravürlerle Erzurum Sergisi, Çifte Minareli Medrese, ERZURUM, 2007.

İ2.24- Marmara Üniversitesi G. S. F. 50. Yıl Sergisi, İSTANBUL, 2007.

İ2.25- Gepgenç Karma Sergi, Bilgi Üniversitesi, İSTANBUL, 2007.

İ2.26  50. Yılında Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanları Plastik Sanatlar Sergisi, Atatürk

Üniversitesi Sanat Galerisi, ERZURUM, 2007.

İ2.27- Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlar Toplantısı Paneli ve Bölge Üniversiteleri Öğretim

Elemanları Sergisi, G.S.F. Sergi Salonu ERZURUM, 2007.

İ2.28- Gravürlerle Erzurum Sergisi, 17. İstanbul Sanat Fuarı, Tüyap, İSTANBUL, 2007.

İ2.29I.Uluslararası Türk Şöleni Karma Sergisi, Çifte Minareli Medrese,ERZURUM, 2007.

İ2.30- Dolantı II, Resim Sergisi, D.E. Ü. G. S. F. Sergi Salonu, İZMİR, 2008.

İ2.31- Dolantı I, Resim Sergisi, G. S. F. Sergi Salonu, ERZURUM, 2008.

İ2.32- Günümüz Gravürleriyle Erzurum, Yakutiye Medresesi, ERZURUM, 2008.

İ2.33- II. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sem. Sergisi, Doğu Beyazıt, AĞRI, 2008.

İ2.34- 2. Uluslararası Türk Şöleni, Türk Mitolojisi Sergisi, A.Ü. Sanat Galerisi,  ERZURUM, 2009

İ2.35- Kültürlerin Macerası, Karma Sergi, VAN, 2009

İ2.36- Gravür Sergisi, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, SİVAS, 2009.

İ2.37- Buluşma, Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu Sivas Sergisi A. K. M. SİVAS, 2009.

İ2.38- İnisiyatifler Resim Sergisi, 19. İstanbul Sanat Fuarı, Tüyap, İSTANBUL, 2009.

İ2.39- İmge Sanat Grubu Resim Sergisi, Artforum 5. Sanat Fuarı, ANKARA, 2009.

İ2.40- İmge Sanat Grubu Resim Sergisi, 19. İstanbul Sanat Fuarı, Tüyap, İSTANBUL, 2009.

İ2.41- ‘Gravür ve Ex Libris Workshop’, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, SİVAS, 2009.

İ2.42- İmge Sanat Grubu Resim Sergisi, Halk Eğitim Merkezi Sergi Salonu, AĞRI, 2010.

İ2.43- Atatürk Ünv. G. S. F. Öğr. Elm. Sergisi, G. S. F. Sergi Salonu, ERZURUM, 2010.

İ2.44- Anadolu Aydınlanması Üniversiteler buluşması sergisi İSTANBUL, 2010.

İ2.45- Buluşma II, T.S.E. Grubu Sergisi, Atatürk Ünv. Sanat Galerisi, ERZURUM, 2010.

İ2.46- Buluşma III Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu Sergisi AFYONKARAHİSAR, 2010.

İ2.47- Buluşma 2010 Sergisi, Mersin B.B. Kongre Merkezi Sergi Salonu MERSİN, 2010.

İ2.48- Sanatta Türk Esintisi Karma Sergisi, Kültür Merkezi BAYBURT, 2011.

İ2.49- Erzurum’u Yaşayan Sanatçılar Sergisi A.Ü.K.G.M. ERZURUM, 2011.

İ2.50- Gravürlerle Erzurum Sergisi, M.E.B.E.M. ERZURUM, 2011.

İ2.51- Basri Erdem Baskıresim Koleksiyonu Sergisi, B.Ş.B.Sanat Galerisi ERZURUM, 2011.

İ2.52- Doğu Yorum Resim Sergisi, 21. İstanbul Sanat Fuarı, Tüyap, İSTANBUL, 2011.

İ2.53- Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu Buluşmaları IV Malatya 2012.

İ2.54- 7 İz 7 İmge, Antre Sanat Galerisi, Kocaeli, 2012.

İ2.55- Buluşma 6, Kocatepe Sanat buluşmaları VI, Atatürk kongre Merkezi Sergi Salonu, AFYONKARAHİSAR, 2012.

İ2.56- TSEG  Buluşma V, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi DİYARBAKIR, 2013

İ2.57- Sanatuar, Resim ve Heykel Sergisi Efes Hotel İZMİR, 2013

İ2.58- UKKSA Tüyap Sanat Fuarı, İSTANBUL, 2015

İ2.59- Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu Ulusal Katılımlı Jürili Karma Sergisi, KASTAMAONU, 2015

İ2.60- Change, Art Toprak Sanat Atölye, İSTANBUL, 2015

İ2.61- Bileşik Sergi, Yüksel Sabancı Kültür Merkezi, 2015

İ2.62- Yeniden Doğmak, Poppy Gallery, 2015

İ2.63Barış ve Ümit, Poppy Gallery, 2015.

İ2.64- YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Sergisi, Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, BURSA, 2017

İ2.65Basbuluş, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Giriş Salonu, 2017

İ2.66- MOD Gravür Sergisi, Moda Atelye Galeri, Moda/ KADIKÖY, 2017

İ2.67- Terapi, Bodrum Sağlık Vakfı Sergi Alanı, 2017

İ2.68- Alternatifsiz Sergi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 2017

İ2.69- Yaşasın Cumhuriyet, Bindallı Sanat Galerisi, 2017

İ2.70- Ekim Karma Sergisi, , Sanartsal Galeri, İstanbul/TÜRKİYE, 2018

İ2.71- 20. Yıl Etkinlikleri Kapanış Konseri ve Sergisi, YTÜ, 2018

İ2.72- Rengârenk Karma Sergisi, Sanartsal Galeri, İSTANBUL, 2018

İ2.73- Eylül Masalı Karma Sergisi, Sanartsal Galeri, 2018

 

 

J.Uluslararası Sanat Sempozyumu Çalıştay

 

J.1Uluslararası Sanat Sempozyumu

J1.1-  Sırbistan Niska Binja, Nis/SIRBISTAN, 1st International Art Symposium, “Niska Banja”, 2016.

J1.2- I.Uluslararası Sanat Sempozyumu Çalıştayı, Doğu – Batı Sanatları Müzesi Odessa /UKRAYNA, 2011.

J1.3- Uluslararası Nontoksik Printmaking Symposium, YTU Taş Bina B 2023, İSTANBUL, 2017

J1.4- Uluslararası Mezzotint and Aquatint Symposium, YTÜ Taş Bina, B 2023, İSTANBUL, 2017

 

 

 

J2. Ulusal Sanat Sempozyumu / Çalıştay

J2.1- Lüleburgaz Resim Sempozyumu, Lüleburgaz Kırklareli, 2011.

J2.2- Karamürsel Resim Sempozyumu/ Çalıştay, 2012

J2.3- Resim Çalıştayı ISPARTA, 2014

J2.3- İstanbul Gravürleri Sempozyumu, İSTANBUL, 2016

J2.4- Knidos Sanat Çalıştayı, UKKSA Datça, 2015

J2.5- International Exlibris Symposium, YTÜ Taş Bina B 2023, İSTANBUL, 2017

J2.6Multicolor Printmaking Symposium, YTÜ Taş Bina, B 2023, (No: 166058), 2017

J2.7International Woodcut Printmaking Symposium, YTÜ Taş Bina B 2023, İSTANBUL, 2017

 

K.Konferanslar, Paneller Workshoplar

K1.1- ‘Gravür ve Ex Libris’ Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, SİVAS, 2009.

K1.2- ‘Gravür ve Ex Libris Workshop’ Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, SİVAS, 2009.

K1.3- Panel: Türkiye’de Sanat Sorunsalı, Akdeniz Üniversitesi G.S.F ANTALYA, 2013

K1.4- Gravür Workshop, Nene Hatun Kız Lisesi İSTANBUL, 2014.

 

K1.5- Uluslararası Photo Gravür Workshop, YTÜ Taş Bina B 2023, 2017.

K1.6- Uluslararası, Workshop /Nontoksik Printmaking Symposium, 2017.

K1.7- Uluslararası Drypoint Workshop, YTÜ TAŞ BİNA B 2023, 2017.

K1.8- International Exlibris Workshop, YTÜ Taş Bina B 2023, İSTANBUL, 2017.

K1.9- Uluslararası Mezzotint and Aquatint Workshop, YTÜ Taş Bina, B 2023, İSTANBUL, 2017

K1.10- Multicolor Printmaking Workshop, YTÜ Taş Bina, B 2023, (No: 166058), 2017

K1.11- Uluslararası Color Gravür Workshop, YTÜ Taş Bina B 2023, (No: 166040), 2017

K1.12- International Woodcut Printmaking Workshop, YTÜ Taş Bina B 2023, İSTANBUL, 2017

K1.12- Lütfü Kaplanoglu Gravür Workshop, İSTANBUL, 2018.

K1.13- Lütfü Kaplanoğlu, Kolografi Workshop, İSTANBUL, 2018.

 

 

 

 

L.Yurt İçi Yarışma Sergileri Jüri Üyeliği

L1.1- Erzurum, Kış ve Spor Konulu Resim Yarışması Jüri Üyeliği ERZURUM, 2011.

L1.2- Altın portakalım ve Antalya’m  Sergisi Jüri üyeliği ANTALYA, 2013.

L1.3- Gençlik Buluşması, Ulusal Katılımlı Jürili Karma Sergi, 2015

 

 

 

 

 

 

 1. Organize Edilen Uluslararası Sergiler :

 

M.1 Engravist Uluslararası İstanbul Gravür Workshopları ve Sergisi, İstanbul, 2017

M.2 Uluslararası Engravist Baskıresim Sergisi, a Atelye Galeri, İSTANBUL, 2018

M.3 Uluslararası Engravist Kültürel Miras Gravür Etkinlikleri, İSTANBUL, 2018

M.4 Uluslararası Engravist Baskıresim Sergisi, İSTANBUL, 2018

M.5 Uluslararası İstanbul Gravürleri Sergisi Beyoglu, YTÜ, 2016

M.6 Uluslararası İstanbul Gravürleri sergisi, YTÜ, 2016

M.7 “a small graphic salon 4th edition”, Sofya Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü,

BULGARISTAN, 2018

M.8 I.Uluslararası Türk Şöleni Karma Sergisi, Çifte Minareli Medrese, ERZURUM, 2007.

M.9 Türk Mitolojisi Sergisi, 2. Uluslararası Türk Şöleni, A.Ü. Sanat Galerisi,  ERZURUM,

2009.

 

N.Müzedeki Eserler

N1.1. Lütfü KAPLANOĞLU, Titreşim, T.ü.Akr. 65 X 85 cm. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzesi ERZURUM

N1.2. ‘Hürrem Osmanlı Sarayında’  100 x 85 cm, t.ü.k.t.,2011,   Doğu – Batı Sanatları Müzesi Odessa  /UKRAYNA

 

 1. Resmi Koleksiyonlarda Bulunan Eserler

O1. ‘İsimsiz’ 2011,T.ü.y.b. 85 x 100 cm, Lüleburgaz Belediyesi Sanat Koleksiyonu Lüleburgaz KIRKLARELİ, 2011

 

 1. Komisyon Üyelikleri

P.1 Kış Oyunları Kültür Sanat Komitesi Başkan Yardımcılığı, Sergi Komisyon Başkanlığı 2011

 

 

 

R.Özel Yetenek Sınavları Komite Üyelikleri ve Jüri Üyelikleri

R1.1- Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yürütme Kurulu

Üyeliği 2008-2009

R1.2- Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yürütme Kurulu

Üyeliği, 2010-2011

R1.3- Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yürütme Kurulu

Üyeliği 2011-2012

R1.4- Atatürk Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi  Yüksek Lisans Jüri üyeliği, 2012

R1.5- Atatürk Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans jüri üyeliği, 2013

R1.6- Atatürk Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi  Yüksek Lisans jüri üyeliği, 2013